W celu poprawnego funkcjonowania oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie muszę zbierać niektóre dane osobowe, a to z kolei narzuca mi przestrzeganie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Tu znajdziesz informacje o plikach cookie (ciasteczkach).

1. Administratorem danych jest właściciel strony, czyli Marcin Bogdański.

2. Celem zbierania danych są:

– kontakt i odpowiedź na zapytania osób zainteresowanych świadczonymi usługami fotograficznymi
– zawieranie ważnych w świetle prawa umów o świadczenie usług fotograficznych
– wykonanie postanowień umowy
– ochrona przed spamem w komentarzach na blogu
– wyświetlanie dopasowanych komunikatów marketingowych na Facebook
– zliczanie statystyk dotyczących odwiedzin strony
– autoryzacja zdjęć publikowanych na stronie i blogu

3. Rodzaje zbieranych danych:

– telefon, adres e-mail, imię – potrzebne przy wypełnianiu formularza kontaktowego; zwykle na zapytanie najpierw odpowiadam telefonicznie, potem na prośbę wysyłam ofertę pocztą elektroniczną
– telefon, adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania – konieczne do zawarcia ważnej umowy o świadczenie usług fotograficznych
– adres e-mail, pseudonim – pomocne przy moderacji komentarzy umieszczanych na blogu strony krawcywizerunku.pl
– Pixel Facebooka – kod gromadzący i przetwarzający dane o użytkownikach Facebook odwiedzających stronę krawcywizerunku.pl, zarządzany przez Facebook, przez 365 dni
– Google Analytics – kod gromadzący i przetwarzający dane wg. algorytmów Google, zarządzany przez Google, przez 26 miesięcy

4. Okres i sposób przechowywania danych:

– żaden adres e-mail nie jest dodawany automatycznie do książki adresowej w kliencie pocztowym
– wszystkie zapytania wysłane bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego na adres info@krawcywizerunku.pl są automatycznie kasowane po upływie 365 dni
– wiadomości e-mail są synchronizowane na komputerze stacjonarnym i smartfonie za pomocą serwera poczty IMAP
– zapytania, które nie skutkują zawarciem umowy są kasowane po wysłaniu przypominającej wiadomości e-mail po 14 dniach
– zapytania skutkujące zawarciem umowy są przechowywane w formie elektronicznej do momentu zdania do zamawiającego przedmiotu umowy (fotografii itp.)
– numery telefonów są usuwane po zdaniu do zamawiającego przedmiotu umowy
– zawarte umowy przechowywane są 5 lat w formie pisemnej

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba udzielająca danych osobowych bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego na adres info@krawcywizerunku.pl w dowolnym momencie ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i bycia poinformowanym o ich przenoszeniu.
Wszelkie uwagi dotyczące danych osobowych należy kierować na adres info@krawcywizerunku.pl

6. Archiwizacja fotografii

W celu zabezpieczenia mojego dorobku zawodowego i artystycznego oraz zapewnienia kopii bezpieczeństwa dla klientów dokonuję archiwizacji fotografii przez cały okres czynności zawodowej. Nieodpłatnie udostępniam kopię bezpieczeństwa gotowych zdjęć przez okres 2 lat od wykonania umowy.
Archiwizacja jest wykonywana wyłącznie na dyskach wewnętrznych komputera stacjonarnego chronionego hasłem.